Bokförlaget med den angelägna utgivningen - Notis förlag -

 
Svenska

Den Whildeanska Quadrologin

Det fria ordet borde vara allas vapen. Idag är poesi svårpublicerat, och sorgligt nog den genre som uppmärksammas minst på den svenska bokmarknaden. De få författare som når ut inom genren är de som sedan tidigare etablerat sig och skapat sig ett välkänt namn. Många drömmer om att få göra sin röst hörd, men förutsättningarna är vaga.Whildeanska gruppen är ett sätt för alla som skriver, oavsett ålder, kön, namn och bakgrund, att göra sina röster hörda. Modet att dela sina kreativa ord eller innersta tankar med omvärlden borde inte underskattas.

2011 startades Facebookgruppen Whildeanska hösten, av författaren och kulturskribenten Stefan Whilde. Tanken var att skapa en mötesplats där alla fritt kunde bidra med egna alster av olika karaktär, samt ta del av varandras kreativitet oavsett tidigare erfarenheter. Medlemmarna publicerar alltifrån poesi, prosa, haiku och tankar till fotografier, recept och målad konst. Det fria skapandet regerar. Gruppen kallades snart ett fenomen, blev känd som kulturens oas på Facebook och har i dagsläget omkring 1400 medlemmar.

För skribenterna blev detta början på en fantastisk skrivarresa och en lika givande gemenskap. Den 17 augusti 2013, ett och ett halvt år efter starten, släpptes gruppens första bok: Whildeanska Hösten – en Antologi, 63 Röster på Notis förlag, där flera av medlemmarna fick sina verk publicerade. Ett koncept som uppskattats av många och lett till att projektet växt sig större och i allra högsta grad lever vidare.

Boken får den 12e april 2014 en uppföljare, Whildeanska Våren – 113 röster om kärlek & erotik, och åtföljas av ytterligare två böcker: Whildeanska Vintern och Whildeanska Sommaren. För skribenterna som bidrar är detta en unik chans att ta del av ett gemensamt skrivarprojekt för att tillsammans göra sina röster hörda för omvärlden. Whildeanska Våren är ett lekfullt projekt med tema kärlek, erotik och sensualism.

Människorna bakom projektet är av olika åldrar och har varierade bakgrunder. Det som knyter dem samman är deras gemensamma intresse för det skrivna ordet. Whildeanska gruppen ger även människor som tidigare skrämts av tanken på att dela sina innersta, kreativa tankar en trygg gemenskap att uttrycka sig bland. I gruppen finns inga begränsningar för texters innehåll eller längd, och det är fritt att publicera hur mycket man känner för men heller inget krav på att skriva. Gruppen möjliggör diskussion och respons kring medlemmarnas alster, och många skribenter överkommer på så vis sin rädsla för att offentliggöra sina texter.